מחברים נוספים
אוריין רייס
אלי הלמן
דודי זילברשלג
דנה ורון
הרב אבא טורצקי
הרב בועז נקי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב יוסף זריצקי
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב יצחק קוסובסקי
הרב ישראל גליס
הרב ישראל-מאיר לאו
הרב עמיהוד סלומון
הרב שמעון בן-טוב
ח"כ יואב בן צור
ח"כ יעקב מרגי
חה"כ אורי אורבך
חיים פישר
ידידיה מאיר
יהודה שלזינגר, ישראל היום
יהודה שלזינגר ישראל היום
יוסף ויצמן, עו"ד
יעל קלצקין
יעקב וידר
יצחק קקון
ישי לפידות
ישראל שפירא
מאיר גל
מיכאל נכטיילר
מירי שניאורסון
מנחם ברוד
משה גלסנר
עו"ד איתמר בן גביר
עו"ד צפריר אוסטשינסקי
עוז סגן
עקיבא ויספלד
רבקה שורץ, עו"ד
שיפי חריטן
שמעון קידר
שני קינן
ישראל שפירא

ישראל שפירא

האסון במירון, השנההאסון במירון - "בעוון ערוות-דבר ופריצות"כ"ו באייר תשפא
האסון הטראגי בהילולה בהר מירון הזכיר לרבים את האסון הראשון במירון שהתרחש בל"ג בעומר תרע"א, שבו נהרגו 11 איש, אז - אלו הסיבות שנאמרו שבגינם אירע האסון (היסטוריה)
ארון קודשמחלוקת ה'גדולים' על המעשה מהאריז"לכ"ה באייר תשפא
הפרסום על כך שהגר"ש אלתר הקשה על המעשה המפורסם מהאריז"ל ונשאר ב'צריך ביאור' הכה גלים; פנינו לקבל דעת תורה מחכמי ישראל מובהקים בדור האחרון בנושא (היסטוריה)
רבי יהודה אסאד ותמונת ה'שאגת אריה'שלושת הרבנים שצולמו - לאחר פטירתםכ"ד באייר תשפא17
תמונות הקדושים מאסון מירון, פורסמו בכל מקום אפשרי. אך מה עשו כשנפטרו רבנים גדולים מבלי להשאיר תיעוד? צלמו אותם, אחרי מותם; זהו סיפורם של שלושה מהם (היסטוריה)
הרמב"ם ורֶבּ' ירוחם ליבוביץמהרמב"ם ועד רֶבּ' ירוחם: היחס לאסוןכ"ג באייר תשפא13
האסון הנורא במירון מזעזע את העולם. הרמב"ם סבר שצרה על ישראל, היא מפני מעשיהם הרעים; המשגיח ממיר רֶבּ' ירוחם ליבוביץ סבר שאין לתלות אסון מחמת עוון הזולת (מאמר)
הגר"ש אלתרהגר"ש אלתר נשאר בצ"ע על האר"י הקדושכ"ג באייר תשפא106
ידוע המעשה באחד האנוסים, שהיה מניח בארון הקודש חלות שאפתה אשתו, וחשב כי הקב"ה נהנה מהם; הרב גער בו, והאר"י הסביר לרב כי טעה; ומה העיר הגר"ש אלתר? (היסטורי)
האסון במירון"כלום לא עמדה זכותו של הקב"ה בביתו?"כ"ב באייר תשפא17
מאמר שפרסם הרב ישראל אריאל על ה'אסון במירון', ממנו השתמע כי העולים למירון - האשמים, מביא את ישראל שפירא לטור תגובה: "ירה את החץ, ואח"כ סימן את המטרה" (מאמר)
הרב יואל בן-נוןהרב בן-נון: זו עמדתו האמיתית של הרצי"הכ"ב באייר תשפא
הרב יואל בן-נון מסביר בשיחה עם ישראל שפירא כי הרצי"ה קוק אמר ש"אין לנו שום סכסוך עם אחמד ומוסטפה", אבל אסור למיעוט יהודי לשלוט כשהם 'לשון מאזנים' (חדשות בארץ)
הדלקה במירון. ארכיוןהתערבות שאסרה על הנשים לעלות למירוןי"ז באייר תשפא1
בימי מרן ה'בית יוסף' היו שרצו לבטל את ההילולה במירון, אף אז חלם הבית יוסף את הרשב"י - והאיסור בוטל; בעבר, אף אסרו הרבנים את כניסת הנשים בגלל התערובת (היסטוריה)
הרב משה ליכטנשטייןר"י 'הר עציון': "הערבים - חלק מהחברה"י"ז באייר תשפא13
האם כל הציבור הדתי לאומי סבור כמו הרצי"ה קוק - נגד כניסת ערבים לממשלה? ראש ישיבת 'הר עציון' הג"ר משה ליכטנשטיין שוטח את משנתו - התומכת בכך ומסביר (חדשות)
ל"ג בעומר במירון, ב-1990הרמז ש"הצדיק לא היה צריך מלבוש"ט"ז באייר תשפא
היו צדיקים מפורסמים שסברו שמנהג שריפת הבגדים היקרים הינו טוב ומעיל לנשמה, ואף הודפסו קונטרסים מיוחדים המצדדים במנהג; מה הרמז בזה ומדוע אין 'בל תשחית'? (ארץ)