מחברים נוספים
אבי בלום
אבי לוין
אבישי צור
אלי הלמן
אריה דרעי
בני רבינוביץ
ד"ר אלי נכט
דודי זילברשלג
דנה ורון
הרב אליהו ישראלי
הרב יעקב בלוי
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב ישראל אסולין
הרב מנחם מקובר
הרב פנחס גולדשמידט
הרב ראובן זכאים
הרב שלמה עמאר
ח"כ יואב בן צור
ח"כ ישראל אייכלר
יאיר לפיד
יהודה משי זהב
יהודה שלזינגר ישראל היום
יניב מאירי
יעל קליגר
יעקב איזק
יעקב ריבלין
ישי כהן
ישעיה (שי) הורוויץ
מיכאל מלכיאלי
מירי שניאורסון
מני גירא שוורץ
מתי גולן
עו"ד מנחם מושקוביץ
עו"ד מרדכי ציבין
עו"ד צפריר אוסטשינסקי
פנחס וולף
צבי שמואל ניימן
ציפי ירום
רחלי איבנבוים
עו"ד ישראל באך

עו"ד ישראל באך

מרן הגר"ע יוסף זצ"לאיך אפשר לטעון שמרן לא הבין?כ"ט בטבת תשעה66
אין בכוחו של מאן דהו להעלות טענה שאדם שהיה גדול הדורות לא ידע או לא הבין את פעולותיו, או שהיה נתון להשפעה ששינתה את רצונו. עוה"ד של הרב משה יוסף כותב (חרדים)