מחברים נוספים
אבי בנטוב
אודי צמח
איתמר כהן
אלון נוריאל
אלי הלמן
בני שוורץ - המקלדת
דוד אמסלם
דוד שעיו
דנה ורון
הדף היומי
הרב אהרון לוי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב טוביה פריינד
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב ישראל פינטו
הרב מנחם בומבך
ח"כ יעקב ליצמן
יאיר בר
ידידיה מאיר
יהודה שלזינגר ישראל היום
יואב ללום
יואל שטיין
יוסי דייטש
יוסף ויצמן, עו"ד
יוסף חיים בולטון
יחיאל פליישמן
יניב מאירי
יעל קלצקין
יעקב איזק
מיכאל נכטיילר
מירי שניאורסון
מנדי שוורץ
עו"ד ישראל תעיזי
עוז סגן
רון בן ישי, ynet
שאול חיון
שאול שיף
שימי סגל
שיפי חריטן
שלמה בניזרי
ישראל שפירא

ישראל שפירא

ההנהגה של 'דגל התורה'סערת ההסתדרות; השקפת 'דגל' השתנתה?ה' בחשוון תשפא
עשור אחרי שתקפה את ש"ס, סיעה המזוהה עם 'דגל התורה' הצטרפה ל'הסתדרות הציונית'. האם ההשקפה השתנתה? ומה הקשר בין 'החרדים החדשים' ל'רפורמים'... (היסטוריה)
הבן אי שחיהראיה של המגיד שיעור הליטאי מזקני בגדדד' בחשוון תשפא22
המחלוקת החריפה בין המגיש שיעור הליטאי הרב שפיגל למחנך הרב טבילה על דעתו של הבן איש חי בדבר לימודי גאוגרפיה - נמשכת בעוז ומגיע עד לזקני העיר בגדד (היסטורי)
המחלוקת על כדור הארץ ולימודי גאוגרפיההמחלוקת על כדור הארץ ולימודי גאוגרפיהג' בחשוון תשפא2
מה לומדים ממחלוקת אמוראים האם כדור הארץ עומד על שנים עשר עמודים, או שבעה, או על עמוד אחד? ומה דינם של כל לימודי הגאוגרפיה של כדור העולם, בעקבותיה? (היסטוריה)
הבן איש חיהאם דברי הבן איש חי על הגאוגרפיה - זויפו?ב' בחשוון תשפא8
את הציטוט מהבן איש חי, שהיהודים צריכים להתגאות בפני הגויים בחוכמת הגאוגרפיה, הציג ישראל שפירא בפני שניים, שחלוקים - האם הדברים זויפו בידי תלמיד טועה? (היסטוריה)
ילדים חרדים. אילוסטרציהכבר הורה הגר"א: לא לסגור ת"תים - במגיפהא' בחשוון תשפא39
פתיחת תלמודי התורה הליטאים למרות איסור משרד הבריאות הממשלתי עוררה סערה והוראות סותרות, אך מסתבר ש"כבר היה לעולמים", שלא הפסיקו תלמודי תורה בגלל מגיפה (חרדי)
הבן איש חימה דעת הבן איש חי על לימוד געאגראפייה?ל' בתשרי תשפא29
לאחר שעסקנו והוכחנו בדבר החובה ללמוד היסטוריה, נעסוק בלימודי גאוגרפיה, שעל כך ישנו פולמוס שלם בין גדולי עולם. מה דעתו של הבן איש חי זצ"ל ומה אמר בדרשה?! (היסטוריה)
אילוסטרציההיהודיות שמסרו את נפשן כדי לא להתחתןכ"ט בתשרי תשפא1
ההיסטוריונים היהודים הסתמכו על ספר 'יְוֵן מְצוּלָה' בתיאור תקופת גזירות ת"ח-ת"ט, בו מתואר, למשל, כיצד בנות יהודית קדושות מסרו נפשן כדי שלא להינשא לאוקראינים (היסטוריה)
חוף בסיניהבדואי הישיש בסיני שלא זוכר מי השולטכ"ח בתשרי תשפא7
"הרי לך בדואי, לפעמים הוא קולט איזו שהיא ידיעה מטושטשת ודי לו בכך, במהלך חייו עברו במדבר הזה תורכים, גרמנים, אנגלים, מצרים, ועכשיו ישראלים. מי יכול לזכור?" (היסטוריה)
חיילים טורקים במנוחה בשער יפו בעיר העתיקה בירושליםסעודת העסקן הירושלמי עם הקצין הטורקיכ"ז בתשרי תשפא24
העסקן הירושלמי עשה את דרכו בבוקרו של ראש השנה לבית הכנסת, ובדרכו פגש קצין טורקי שביקש לחפש שם מחויבי גיוס ובתוך רגעים יזם העסקן פעולת מנע שהצילה חיים (היסטוריה)
משמאל: משה ויוסף שנתלו ליד שער יפוהיהודים שנתלו בשער יפו על-ידי הטורקיםכ"ו בתשרי תשפא34
ההצעה לחזור לשלטון הטורקי בשל אלימות המשטרה, מחזירה את ישראל שפירא לגורלם של האומללים מקרב יהודי ירושלים, שנתלו ללא רחם בשער יפו בידי השלטון הטורקי (היסטוריה)