מחברים נוספים
אב חרדי
אבי בלום
אבי לוין
אודי צמח
אורי אורבך
אוריין רייס
איתמר טעפ
אריה דרעי
אריה יואלי
בני רבינוביץ
גדעון לוי
דנה ורון
הדף היומי
הרב חיים פוקס
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק שקופ
הרב ישראל אסולין
הרב ישראל גליס
הרב מנחם בומבך
הרב מנחם מקובר
הרב מרדכי-דוד נויגרשל
הרב עידו ובר-ארליך
הרב פנחס הלוי
חיים כהן
חיים קליגר
יאיר לפיד
יהודה משי זהב
יואל שטיין
יוסף ויצמן, עו"ד
יעקב איזק
יעקב מרגי
ישי לפידות
מאיר גל
מיכאל נכטיילר
מירי שניאורסון
מנחם כהן, יאיר בורכוב
מני גירא-שוורץ
צבי שמואל ניימן
שושי שטוב
שיפי חריטן
יניב מאירי

יניב מאירי

האם אלעד היא 'עיר אוכלת ראשיה'?האם אלעד היא 'עיר אוכלת ראשיה'?י"א באלול תשעג85
היא 'עיר הלוויין' החרדית שממוקמת באזור "הכי שווה", הכי הטרוגנית, שכן דרים בה תלמידי חכמים עצומים לצד בעלי בתים יראי שמיים. אז למה היא "עיר אוכלת ראשיה"? (חרדים, דעות)