אאא

בפרקים הקודמים עסקנו והוכחנו בדבר החובה ללמוד היסטוריה, עקב כך שהיו מספר "טועים" שלא "ידעו היסטוריה", וסברו שבשל האלימות המשטרתית על הציבור החרדי בזמן ימי סגר הקורונה, הרי שצריך להחזיר לשלטון את הבריטים או הטורקים, וכך יהיה אתחלתא דגאולה – מה שכמובן מדובר בדברי הבל ורעות רוח, שכן הבאנו מקורות לכך, שהטורקים תלו יהודים בשער יפו, והבריטים טימאו את נשות ישראל הקדושות והטהורות תושבי שכונת 'מאה שערים' רח"ל.

היום נעסוק בלימודי גאוגרפיה, שעל כך ישנו פולמוס שלם בין גדולי עולם.

אחד מגדולי ישראל שהתייחס לסוגיה, היה רבה של בגדד, מגדולי פוסקי יהדות ספרד, רבנו יוסף חיים – ה'בן איש חי', זכר צדיק וקדוש לברכה, שנשא דרשה מעניינת ומרתקת בפני מורי תלמוד תורה בבגדד בשם 'נוריאל'.

הבן איש חי החשיב דרשה זו, והיא הודפסה בספרו 'אמרי בינה' בשם: "חנוך בית מדרש תלמוד תורה הנקרא נוריאל פה עירנו בגדד".

בדרשה זו מצווה הבן איש חי את המורים שיש צורך לדעת את חכמת הטבע והגיאוגרפיה, ועל כך ציטט את חז"ל ממסכת חגיגה: "אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות, עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות", כמו כן הוסיף הבן איש חי, שהיהודים צריכים להתגאות בחוכמת הגאוגרפיה כלפי הגויים[1].

• • •

לכאורה דברי ה'בן איש חי' אינם מובנים בימינו, שכן לפי שיטתו - אנו העם הנבחר צריכים להתגאות כלפי הגויים בחוכמת הגיאוגרפיה, דברים שבימינו נראה שלא יחתום עליהם שום חבר מועצת 'גדולי' או 'חכמי' התורה, מכל החוגים והעדות, (ויותר מסתבר שמדור "הלם ותדהמה" יערוך מחאה כנגד דבריו).

היכל 'מיר' (צילום: ברוך אוביץ)
היכל 'מיר' (צילום: ברוך אוביץ)

ואכן שמעתי שבימינו כמה חכמים טענו ל"תלמיד טועה כתבו", והדרשה המיוחסת לבן איש חי, היא של "זייפן" ו"משכיל" שחפץ להכפיש את שמו, וכתב את הדרשה בשמו.

אותם חכמים טענו שלא יתכן שה'בן איש חי' יעודד ביטול תורה, ועוד בטענה שעלינו להתגאות והגויים יביטו על היהודים החכמים בלימוד גיאוגרפיה.

• • •

את דבריו של ה'בן איש חי' שלחתי לראש חבורה בישיבת מיר הגאון רבי שלמה שפיגל שליט"א אתו אני מתייעץ לגבי דברי חכמים משנים קדמוניות שאינם מקובלים בזמנינו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

במקביל שלחתי את הדברים לרב בניהו טבילה, מחנך חרדי העוסק בהכשרת מורים במכללות, העוסק שנים רבות בהכשרת אברכים להיות מחנכים. שני האישים תלמידי חכמים המקפידים קלה כבחמורה.

כותב השורות מקורב לשני הרבנים הנ"ל, וקיבל משניהם תורה ויראת שמים בכל מקצועות התורה. מהגר"ש שפיגל הר"מ דמיר בסגנון ישיבתי, ומהרב טבילה בסגנון פדגוגי חינוכי.

בפרקים הבאים נציג בפני קוראי מדור 'היסטוריה ואקטואליה' ב'כיכר השבת' התכתבות מרתקת בין הגר"ש שפיגל, למחנך הרב טבילה - ששניהם כמובן חלוקים באופן נחרץ על "לימודי הגיאוגרפיה" בתלמודי התורה במגזר החרדי. הגר"ש שפיגל טוען שיש למעט ככל הניתן, ואילו המחנך הרב טבילה סבור על פי מקורות ראשונים ואחרונים שיש להרבות בלימודים אלו.

ספר ''אמרי בינה'' ל'בן איש חי' (באדיבות 'אוצר החכמה')
ספר "אמרי בינה" ל'בן איש חי' (באדיבות 'אוצר החכמה')

[1] דבריו המלאים של הבן איש חי, וכך לשונו: "יש צורך לידע האדם קצת מן חכמת הטבע... ועוד יש צורך גדול לאדם בלימוד ידיעת געאגראפייה, כי הלא מצינו בדברי רז"ל בגמרא דחגיגה דף י"ב תניא רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות... נמצא גם ידיעה של תכונת הארץ חייב האדם לידע ולהבין בה.. ועל המשוללים מידיעה זו, קרי עליה רבי יוסי אוי, באומרו "אוי להם לבריות שרואות ואין יודעין מה רואות וכו'" נמצאנו למדין מזה שידיעו האלה וכיוצא בהן צריך האדם לשום לבו עליהם לידע אותם.. גם איך הוא עומד בעיד בגדאד ואינו יודע ארץ ישראל היכן היא, ואינדיא היכן היא ואירופא היכן היא אם לפניו או לאחריו אם לימינו או לשמאלו, ובודאי אדם הוא חסר מידיעות אלו ניכר גנותו וחסרונו גם בעיני עצמו, ואם יהיו כל אישי ישראל שלמים בידיעות אלו יגדל כבודם בעיני כל בריה, והכל יאמרו עליהם עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (ספר אמרי בינה, דרוש ב' לחנוך מדרש ת"ת עמוד קי).

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובווקבינה, מרצה ומדריך טיולים
    להזמנות סיורים והרצאות, נא לפנות: sisraerl@gmail.com