אאא

תגובה לדברי הנאצה והבלע כלפי אבי שפורסמו בעיתון המכנה עצמו - "שופרה של היהדות הנאמנה".

אין צורך כמובן לחזור על הקללות החריפות והכינויים בהם כינה עיתון זה את אבי, מכיון שבמה זו של אתר "כיכר השבת" מכובדת בעיניי, וברוך ה' רבים רבים בציבור שלנו וגם אחרים, טורחים ממש מידי יום להביע את שאט נפשם מן הדברים הללו מחד, ומאידך מחזקים את ידיו של אבי בצורה המוחלטת ביותר שיכולה להיות.

לעיתים, זה ממש משעשע: ישנם אנשים המצויים ב"חרדה" מן החשש שמא הוא לא יחזיק מעמד מול ענן האפר הוולקני הליטאי הרעיל, ואולי יסוג.

עד שכבר קם לנו אחד כזה, אני יכול להרגיע את חששם, אופיו של אבי יצוק מפלדה וליבו לב ארי ממש, העשוי ללא חת! (חלק גדול מכך יש לזקוף לזכותו של מורו ורבו מרן ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א, אשר אבן היסוד של דרכו היא שאין למכור את האמת והיושר בעד שום הון שבעולם).

אין צורך כמובן לחזור על הקללות החריפות והכינויים בהם כינה עיתון זה את אבי, מכיון שבמה זו של אתר "כיכר השבת" מכובדת בעיניי

בכל אופן, אני חושב שיש להבין את עומקם של הסיבות המניעות לדעתי, את אותם האנשים לצווח אחרי אבי ככרוכיא שוב ושוב, בצורה ובאופן שהינם חסרי תקדים. בפרט כלפי רב ות"ח חשוב בישראל. (פשוט שאין כוונתי חלילה וחס, לגדולי ישראל הליטאים אשר לצערי מוזנים תדיר במידע מוטעה מן הסובבים אותם, ולטובת האינטרסים שלהם, כפי שנוכחנו לבושתנו באופן החריף ביותר בזמן האחרון, ואין צורך לפרט, אליאור חן, טרופר, מאבקי השבת... )

יש לשים דברים על השולחן כפשוטם ובקצרה:

א. המגזר האשכנזי חרדי על פלגיו התרגל וחונך לבוז (בלשון המעטה) לכל אשר בשם ספרדי יכונה, נקודה! ולא משנה מה הם כישוריו, לא משנה מהם יכולותיו. לא משנה אם אתה "מרביצי" או תלמיד הרב עובדיה.... אתה תמים, קצר רואי, ולא בקי ב"דרכי המלחמה...", או כפי שניסח הרב שך זצ"ל: "הספרדים אינם ראויים להנהגה" (כי – הם ישרים מידי "ואינם אנשי מחלוקת" ציטוט מדוייק!) זו השקפתו.

האשכנזים מרגישים בעלות על הספרדים

ב. כשהגענו לארץ לפני עשרות שנים מי שהיו בעלי המוסדות התורניים, ובעלי היכולת להקימם היו האשכנזים שכבר היו מושרשים כאן! והכירו את אופי המערכת... אנו באמת באנו עם התמימות, היושר, הדרך ארץ, והכבוד, הכל כך מאפיינים אותנו. והדרך היחידה כמעט למי שרצה לשרוד כיהודי שומר מצוות הייתה לחסות תחת כנפי שכינתם של החרדים האשכנזים. מכאן תחושת הבעלות עלינו – עד היום.

ג. המתינות של גדולי הספרדים, פתיחות המחשבה, והמוטו הבסיסי באופי הספרדי של "חיה ותן לחיות", המנוגד כל כך למקבילו האשכנזי, לפיו מה ומי שאינו כמוני בדיוק, אלחם בו עד חורמה ו/או לא אכיר בו... עיין ערך מלחמות העולם בין החסידים ובין "המתנגדים" באירופה (אשר הביאו למסירת ראשי ציבור משני הצדדים לשלטונות הגויים... לשם שמים כמובן!) לכו לבקר בישיבת פוניב'ז ועוד ועוד...

ד. העובדה המצערת שבמקום שדברי הרמב"ם והשו"ע, הם הם יהוו את ההשקפה שלנו כבני תורה, כמו שהיה בארצות ספרד מאז ומעולם והדבר מנע את הצורך להתחכם כל הזמן... ולהתפצל למאות פלגים שלכל אחד מהם "השקפתו הטהורה" שלו... החרדיות האשכנזית, אימצה לעצמה מוטו שישנו מושג שנקרא "ההשקפה הטהורה" ומשקלו גובר עשרות מונים על "ההלכה הטהורה" מה שגרם לבלבול למרמור וליציאת כמויות של משומדים, כופרים ושונאי יהדות מוטרפים מתוך היכלי הישיבות ממש.

המגזר האשכנזי חרדי על פלגיו התרגל וחונך לבוז לכל אשר בשם ספרדי יכונה, נקודה! ולא משנה מה הם כישוריו, לא משנה מהם יכולותיו. כפי שניסח הרב שך זצ"ל: "הספרדים אינם ראויים להנהגה" זו השקפתו.

 

(בדורנו אנו תפח מושג זה למימדים מפלצתיים "לא שערום אבותיכם..." וכל פלג קטון כדוגמת נטורי קרטא וכדו' מרעיש עולמות על סמך "השקפתו הטהורה" שלו. כי ההלכה הפשוטה נדחקה למקום השני כאמור...)

בא לו הרב חיים אמסלם ואומר לכולם, הלו... רבותיי שבו בשקט! דרכינו אחרת! השקפתנו שונה בתכלית! אנו מקדשים את היושר, את ההלכה, את ההיגיון, את הסברא של התורה, ובלא התחכמות על פני השקפות מהשקפות שונות שכבודן במקומן מונח.... ואינן גוברות בשום פנים על ההלכה הצרופה.

גם אם מדובר בתרגילים כלפיי ה"ציונים" "המדינה" "החילונים" "הגוים" וכו', כי בסופו של דבר אנו כיהודים בני תורה מאמינים שההיגיון של התורה הוא אלוקי, נקודה!

עפ"י מוטו זה פרסם אבי את דעתו בעניין "עצמות ברזילי" (בגיבויו המוחלט של הרב מאזוז) וכן בעניין הגיור בספר "זרע ישראל" שזכה למכתבי הלל נדירים מגדולי ישראל ובהם גם... ליטאים! פתחו את הספר וחזו בפלא.

"יתד" רואה באבא סכנה

הזרזיר הצרוד הרדוד והצווחן דמתקרי "יתד" משמש כידוע לכל, כלי דמים בידי אינשי דלא מעלי, הרואים בדרך שמוביל אבי בשילוב אישיותו הלמדנית, החזקה, הכריזמטית, והיצוגית - באופן נדיר, סכנה ברורה, מוחשית ומיידית להמשך הכניעה הספרדית, ואולי סוף סוף, תחילתה של התפקחות...

אבוי! כתוצאה מכך קריסת הגמונית השליטה הליטאית בספרדים ובמנהיגיהם... מי שמצפה מהטיפוסים הללו לשבת בחיבוק ידיים ולתת לאסון בסדר גודל כזה לקרות, אך לתמים יחשב... הם עוד יוציאו את כל ארסנל הארטילריה...

אני מאמין שזהו רק הפרומו.

לקראת סיום, כאן ב"כיכר השבת" היה איזשהו לבלרון קטן שאץ רץ לשפוך את דמו של אבי, ביום פרסום הדברים סרי הטעם בעיתון ההוא.

אני בטוח שאבי מחל לו אבל אני ממש מודה לאיש על הדוגמה החיה שנתן הוא לי באופן אישי, ולקוראים הנכבדים של "בכיכר" מה ההבדל בין דרך המתינות, השפיות, הדרך ארץ, וכיבוד האחר אעפ"י שאיננו מסכים עם שמץ מדבריו – הדרך הספרדית (או... היהודית) שאבי הוא כיום מייצגה לבין הדרך השנייה. תודה לך!

לסיום, באשר לפשקוויל:

א. קראתי אותו בעיון ולא מצאתי את שמו של אבי מוזכר בו....

ב. הגדולים הוחתמו על דברים שאבי בכלל מסכים להם!

ג. העובדה שגדולי הדור הספרדים מרן הגר"ע יוסף שליט"א ומרן הגר"מ מאזוז שליט"א ועוד מאות רבנים ת"ח גדולים מכל העדות והמגזרים מסכימים לדברים ונותנים לו גיבוי מוחלט (בספר מובא פרוטוקול מדהים מדברי הרב עובדיה יוסף שמרחיק לכת אף יותר מאבי....) צריכה להספיק לנו כספרדים המכבדים עצמם ואין לנו להסתכל לצדדים אפילו במילימטר.